OSZUŚCI DEGENERACI MORDERCY PRAWA

TYCH ADWOKATÓW NIE POLECAMY !!!

Komunistyczna ustawa o adwokaturze uchwalona na początku stanu wojennego w 1982 r. nadal zapewnia władzę wąskiej grupie adwokatów. Nie tylko sowite synekury w samorządzie adwokackim, ale i totalne bezprawie oraz bezkarność. Mają  swoją wewnętrzną Służbę Bezpieczeństwa kompletnie zdegenerowaną etycznie i moralnie  oraz totalnie dyspozycyjną wobec zdemoralizowanych władz adwokatury .To pion dyscyplinarny różnych szczebli. W samej  ORA Warszawa liczący kilkadziesiąt osób. Plus ich kolesie i liczne rodzinne klany. Razem klika setek oszustów, przestępców, ignorantów, złodziei i zwyczajnych świń a nawet morderców i to nie tylko prawa. Tak należy nazwać  dobijanie szykanami / oszczerstwami nie wygodnych  lub wskazanych osób którym odebrali zdrowie.

Oczywiście z wyłączeniem w/w sitwy. Oni są bezkarni .Pokrzywdzeni przez nich klienci mogą im „skoczyć’’ Dlatego nie wolno powierzać  im żadnych spraw ! 

Nie podpisanie umów, branie pieniędzy do łapy, wysyłanie niedouczonych aplikantów, czy zwykłe lenistwo i olewanie klientów to tylko niektóre praktyki bezkarnych adokacików.

OTO PRZYKŁADY - WYKAZ ADWOKATÓW:

Wkrótce lista ponad dwustu adwokatek i adwokatów, głównie z Warszawy, którzy biorą pieniądze do łapy, są złodziejami okradającymi Skarb Państwa.

WKRÓTCE TAKŻE LISTY: 

1. Byłych i obecnych członków ORA Warszawa Tajnych Współpracowników zbrodniczej Służby Bezpieczeństwa i Kontaktów Operacyjnych. W tym także tych którzy złożyli kłamliwe oświadczenia lustracyjne i powinni być usunięci z zawodu. /Materiały IPN i ze żródeł dziennikarskich/

2. Molestujących aplikantki i aplikantów w tym pedofili. /na podstawie kilku tysięcy ankiet/

3. Klientów warszawskiego pigalaka cz.1 na podstawie rozmów-wywiadów z prostytutkami.

Fundacja Paragraf jej członkowie, sympatycy i woluntariusze pracują także nad innymi pomysłami mającymi na celu walkę z patologiami drążącymi adwokaturę. Adwokaci wykonujący zawód zaufania publicznego muszą być wolni od patologi.

Czy zajmuje się ORA Warszawa

Okręgowa Rada Adwokacka (ORA) w Warszawie to samorząd zawodowy adwokatów, który działa na terenie Okręgu Adwokackiego Warszawskiego. Jej głównym celem jest reprezentowanie adwokatów oraz obrona i ochrona godności, praw i interesów adwokatury.

ORA składa się z adwokatów z okręgu warszawskiego, którzy wybierają ze swojego grona przedstawicieli do Rady. ORA zapewnia także wsparcie aplikantom adwokackim, którzy przechodzą przez trzyletni okres aplikacji, podczas którego zdobywają doświadczenie zawodowe.

Do głównych zadań ORA w Warszawie należy m.in.:

  1. Reprezentowanie adwokatury – ORA działa jako organ samorządu zawodowego i reprezentuje adwokatów z Okręgu Adwokackiego Warszawskiego. ORA dba o wizerunek adwokatury i reprezentuje adwokatów w kontaktach z organami władzy państwowej oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi.

  2. Kształtowanie etyki adwokackiej – ORA ustanawia standardy etyczne dla adwokatów oraz monitoruje przestrzeganie zasad etyki przez członków adwokatury.

  3. Wspieranie aplikantów adwokackich – ORA prowadzi działania mające na celu wsparcie aplikantów adwokackich w trakcie trzyletniego okresu aplikacji, a także organizuje egzaminy kończące ten okres.

  4. Edukacja i szkolenia – ORA organizuje szkolenia dla adwokatów z różnych dziedzin prawa oraz promuje edukację prawniczą wśród społeczeństwa.

  5. Ochrona praw adwokatów – ORA udziela pomocy adwokatom w sytuacjach, gdy ich prawa są naruszane lub zagrożone.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jest ważnym organem dla adwokatury w regionie warszawskim, a jej działalność ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług prawnych i ochronę interesów adwokatów i aplikantów adwokackich.

Jakie cele realizuje ORA Warszawa - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

ORA Warszawa – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie to organ samorządu adwokackiego, który realizuje wiele zadań związanych z nadzorem nad wykonywaniem zawodu adwokata, reprezentuje interesy swoich członków i dba o ich rozwój zawodowy.

Do głównych celów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie należą:

Nadzór nad wykonywaniem zawodu adwokata – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odpowiada za nadzór nad wykonywaniem zawodu adwokata przez swoich członków, zapewniając, że wszyscy adwokaci działają zgodnie z etyką i zasadami prawa.

Ochrona praw i interesów adwokatów – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie reprezentuje interesy swoich członków, wspierając ich w kwestiach prawnych i organizacyjnych. ORA dba również o dobre warunki pracy dla adwokatów oraz zapewnia im dostęp do narzędzi i źródeł informacji niezbędnych do wykonywania zawodu. 

Wspieranie rozwoju zawodowego – ORA w Warszawie organizuje liczne szkolenia, kursy, konferencje oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla adwokatów. Dzięki temu adwokaci mogą poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać nowe umiejętności.

Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości – ORA w Warszawie działa na rzecz zapewnienia każdemu obywatelowi dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Organ ten wspiera adwokatów w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych, a także podejmuje inicjatywy zmierzające do usprawnienia systemu wymiaru sprawiedliwości.

Ochrona wartości etycznych – ORA w Warszawie dba o to, aby wszyscy adwokaci działali zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Organ ten odpowiada za egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec adwokatów, którzy naruszają etykę zawodową.

Współpraca z innymi organami – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie współpracuje z innymi organami prawnymi i instytucjami publicznymi, mając na celu poprawę jakości usług prawnych oraz ochronę praw i wolności obywatelskich.