Adwokat Ewa Skorek-Szpejewska

Adwokat Ewa Skorek-Szpejewska
Adwokat Ewa Skorek-Szpejewska

Adwokat Ewa Skorek-Szpejewska– prowadzi kancelarię adwokacką w ramach zespołu adwokackiego nr 14, przy ul. Kijowskiej 11,03-743 Warszawa, pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Telefon: 601 332 506

e-mail: ewa.skorek@wp.pl

Brak informacji o specjalizacji.

Na stronie internetowej zespołu adwokackiego nr 14 informacja, że zajmuje się sprawami cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Poza tym wzmianka: 

Zespół Adwokacki nr 14 w Warszawie reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach spraw, w oparciu o bogate podstawy wiedzy fachowej oraz według najwyższych standardów etycznych zawodu adwokata.

PYTANIA

  1. Dlaczego współdziała Pani z Rzecznikiem Adwokatury- Ewą Krasowską w niszczeniu  pani Adwokat.
  2. Jakie instrukcje dostała Pani  w tym zakresie i od  kogo.
  3. Dlaczego podobnie jak Ewa Krasowska nie reaguje Pani na informacje o naruszeniach prawa przez pion dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie nękający od kilku lat chorą onkologicznie Panią Mecenas.
  4. Dlaczego podobnie jak Ewa Krasowska szczuje Pani na Panią Adwokat pion dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie i piony innych izb -opolskiej, poznańskiej, katowickiej, rzeszowskiej.
  5. Dlaczego podpisała Pani pismo, z którego wynika, że udaremnia pani postępowanie dyscyplinarne przeciwko Adwokatowi Michałowi Gajdusowi nękającemu Panią Adwokat. 
  6. Dlaczego zamiotła Pani pod dywan to, że adwokat Michał Gajdus- Zastępca Rzecznika  Dyscyplinarnego ujawnił okoliczności postępowania dotyczącego Pani Mecenas wobec członka grupy przestępczej. (chodzi o Michała Kessnera).
  7. Dlaczego zamiotła Pani pod dywan to, że adwokat Michał Gajdus- Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wysłał do Pani adwokat pisemne zarzuty mimo, że był w pełni świadomy tego, że nie jest w stanie na nie odpowiedzieć z uwagi na pobieraną chemioterapię.
  8. Czy uważa Pani, że nie wiążą Pani jako Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury normy Kodeksu Etyki Adwokackiej.
  9. Czy pozostaje Pani w zażyłych relacjach z adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską. Jak często się spotykacie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *